Експерименталци 2023

Експерименталци 2023

Наука звучи као нешто резервисано само за професоре и докторе наука, али у стварности наука се базира на откривању како свет функционише и ако размислите о томе, то је углавном опис посла сваког детета. Како деца расту, стално уче о томе како ствари функционишу, зашто се ствари дешавају и како се ствари мењају када имају контакт са њима. Сва та радозналост јесте облик научног истраживања. О научним достигнућима одговарамо на питања како, зашто и где.

Експерименталци 2023 нам доносе експерименте и активности, груписане у четири блока (хемија, физика, биологија и животна средина), а сваки блок има три нивоа (први ниво намењен је најмлађима, други ниво намењен ученицима нижих разреда док је трећи ниво намењен ученицима виших разреда основне школе).

Реализацијом пројекта поједине активности биће организоване on-line док ће се реализација извођења експеримената и припрема презентације истих, бити организована традиционално у тимовима у просторијама задужбине Илије М. Коларца. Током трајања првог блока полазници ће се упознати са основним научним појмовима и радом у лабораторији. Млади експеримнталци ће научити које лабораторијско посуђе нам је потребно како би одмеравали, пипетирали, правили растворе различитих густина и сл. Након завршетка првог блока полазници ће поседовати знање и вештине које ће им омогућити да у другом блоку приликом сусрета са експериментима повезжу узрок и последицу. Деца ће експерименте изводити уз надзор ментора али ће акценат бити стављен на самостално извођење.

Након завршетка и анализе експеримената полазници који буду желели, припремају и представљају своје резултате путем постер презентације или усменим излагањем путем Power Point презентације које ће широј публици представити на завшној манифестацији.