Физи Бизи Фест Fizi Bizi Fest (FBF 12)

Физи Бизи Фест Fizi Bizi Fest (FBF 12)

Научно-образовном центра за децу и младе учествовали су на међународном научно-популарном догађају  Fizi Bizi Fest (FBF 12).   Учесници прошлогодишњег фестивала који су представили су научно-едукативне поставке:  Михајла Изгаревића (https://youtu.be/9ThmLG33X4Q), Вука Јездића (https://youtu.be/J8Odhq5-XiI), Љубица Ненадовић (https://youtu.be/R9MQEqkDhZY), школске 2022/23 су учествовали са on-line поставком „Мали-учитељи“-вршњачко образовање https://www.youtube.com/watch?v=5-7KmIOV7CE .

Fizi Bizi Fest (FBF 12) одржао се 26 новембра 2022. године у Сомбору (https://fizibizifest.wixsite.com/official/about).  Природне науке, а са њима физика и хемија, мењају свет невероватном брзином и самим тим популаризација природних наука кроз једноставне експерименте и употребом научних метода у настави дају дуготрајне резултате. Употребом научних експеримената у настави (који су свима доступни и једноставни), повећава се заинтересованост ученика за наставу, јер примена научног метода од ученика праве малог научника, који ужива у истраживањима и својим резултатима. Тада и ученици и настваници забораве када је час почео а када се завршио. Стечено функционално знање се може употребити и на другим предметима као и у свакодневном животу.