Програми Научно-образовног центра за децу и младе школске 2022/23 године

Програми Научно-образовног центра за децу и младе школске 2022/23 године

Као и претходних година, Научно-образовни центра за децу и младе вам током школске 2022/23 године, пружа разноврстан и иновативан спектар образовних програма који су емпиријски развијени и изведени из актуелних проблема света који нас окружује. Наши млади ученици су природно радознали за свет око себе и наука је начин на који уче о нашем свету.

Похађањем научних програма деца стичу научно образовање које даје деци прилику да експериментишу, опажају, изводе закључке, да се развијају као индивидуе и да раде у тиму. Ове активности побољшавају вештине комуникације, истраживања, описивања и сарадње, а деца која имају основно разумевање науке пријемчивија су за нове технологије и идеје у будућности.

Уколико желите да и ваше дете стекне овакве вештине придружите нам се.

Програми Научно-образовног центра за децу и младе током школске 2022/23 године

Програм “Путовање у свет науке“ намењен је деци узраста од 4 до 12 године.

Циљ овог програма је да деца од пасивних посматрача постану активни учесници у извођену експеримената и доношењу закључака о различитим феноменима. Осим урађеног експеримента деца у зависности од узраста цртају или описују свој експеримент како би после одређеног периода били способни да га сами понове. У оквиру овог прoграма предложени су огледи који не захтевају сложену и скупу опрему. Довољни су предмети и материјали из свакодневног живота. Огледи су једноставни и може их изводити свако дете. Како дете напредује, експеримети постају сложенији и допуњују предходно стечено знање. Неки циљеви и задаци програма Путовања у свет науке ослањају се на циљеве и задатке школских предмета који нас очекују у нижим разредима, чиме се омогућује комплексније додатно разумевање појава у природи и развијање активног истраживачког односа према окружењу. Познавањем експеримената деца касније у школи боље разумеју градиво из предмета Свет око нас, Природа и друштво, а самим тим стварају добру основу за разумевање природних наука у вишим разредима кроз предмете биологија, физика и хемија.

 

Програм „Школарци-експерименталци“ је наставак програма „Путовање у свет науке“ и намењен је деци школског узраста. Овај програм је мултидисциплинаран и деца се осим експеримета радо сусрећу са минералима и упознају са основама урбаног планирања.

Идеја овог програма је да се прате међународни трендови у образовању који показују помак са традиционалног приступа "орјентисаног на предавача" ка приступу у чијем средишту се налази полазник. Програмом ће бити реализовани експериментални и теоријски рад са полазницима. Акценат ће бити стављен на активно учествовање полазника у експерименталном раду, као и презентовању резултата. Експерименти и активности су груписане у блокове: хемија, физика, биологија и животна средина,

Циљ и задаци овог програма су:

  • подстицање усменог, писменог и ликовног изражавања кроз дискусије и записе о изведеним огледима.
  • развијање основних појмова из природних наука и њихово повезивање
  • развијање основних елемената логичког и критичког мишљења;
  • развијање основних елемената логичког и критичког мишљења;
  • развијање радозналости и истраживачких способности;
  • развијање основних елемената логичког и критичког мишљења;

 

Центар за промоцију науке, Републике Србије подржао је у 2021. години реализацију пројекта „Школарци-експерименталци 2021“.

 

Програм „Научијада“ је завршна манифестација који је намењен учесницима који су били полазници претходних програма. На манифестацији ће деца своје резултате и своја знања стечена током похађања програма, путем постер или „Power point“ презаентације, представити како својим породицама тако и широјој јавности а ми ћемо путем платформи њихова достигнућа учинити још видљивијима. Током завршне манифестације деца се такмиче и добијају заслужене медаље и дипломе. Научијада ће се одржати крајем школске 2022/23 године.

Сви програми ће се рализовати суботом у преподневним часовима у просторијама Задужбине Илије М. Коларца, Студентски трг бр. 5, општина Стари град.

Планирано је формирање групе до 12 полазника а са полазницама ће се радити како индивудално тако и тимски. Рад сваког полазника се прати као и постигнути резултати током трајања програма. Број места је ограничен и naucnoobrazovnicentar@gmail.com

Пријављивање је почело и траје до 15.08.2022. године.

Пријављивање се врши искључиво путем е-меила:

naucnoobrazovnicentar@gmail.com.

Више информација на: (381) 63 379 764

 

Дођите да заједно путујемо у свет науке!