Školarci-eksperimentalci u akciji

Školarci-eksperimentalci u akciji

Naučno-obrazovni centar za decu i mlade prepoznao je potrebu da decu i učenike uvede u čarobni svet nauke. Osim programa "Putovanje u svet nauke", od septembra 2018. godine počeo je sa relizacijom projekta "Školarci-eksperimentalci" i do sada je nešto više od 220 polaznika učestvovalo u projektu. U projekat su uključene osnovne škole i vrtići, kao i zainteresovani pojedinci. Projekat upućuje na neposrednu aktivnost dece pri izučavanja pojava u prirodi i otkrivanju sveta koji ih okružuje. Osnovna ideja ovog projekta jeste negovanje, podsticanje i razvijanje dečje radoznalosti i traženje odgovora na pitanje šta, kako i zašto. Razmatranje pitanja o svetu koji nas okružuje pomaže detetu u njegovom razvoju i uspostavljanju odnosa sa materijalnim svetom u okruženju. Na taj način dete razvija svoju ličnost, inteligenciju, kritički duh i formira stav prema realnom svetu. Realizacijom projekta, realizovane su radionice iz prirodnih nauka kao i arhitektore. U sklopu projekta realizovale su se radionice:

  •  "Moje prvo urbano planiranje" koordinator radionice spec.arh. Slađana Milovanović
  •  " Modelovanje glinom"  koordinator radionice dr Ljiljana Kljajević,
  •  "Svet minerala i kristala" koordinator radionice dr Miljana Mirković
  •  "Naučne radionice" koordinatori radionice dr Jelene Gulicovski i dr Snežane Nenadović

Realizacijom projekta uključeni su i asistenti Naučno-obrazovnog centra za decu i mlade, kako bi se podstaklo vršnjačko obrazovanje.