Naučno-obrazovni centar za decu i mlade na konfereniji

Naučno-obrazovni centar za decu i mlade na konfereniji

Prva konferencija na kojoj su učestvovali članovi Udruženje rezultiralo je poglavljem u monografiji (Snežana S. Nenadović, Jelena J. Gulicovski, Naučna pismenost u obrazovno-vaspitnom sistemu, Sekundarne analize istraživačkih nalaza u svetlu novih politika u obrazovanju (2015), str. 75-89. Dve godine kasnije, Naučno-obrazovni centar za decu i mlade sa svojim predstavnicima učestvovala je i na konferenciji "Uključenost rodiitelja u rad škola i predškolskih ustanova" i predstavila svoj vid saradnje sa školama i predškolskim ustanovama. Rad koji je preyentovan, prepoznat je kao primer dobre prakse uključenosti roditelja u rad škola i predškolskih ustanova. Konferencija je održana 12. maja 2017. godine u Metropolu. Konferenciju je organizovala Fondacija Tempus i Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj sa svojim partnerima. Na konferenciji su predstavljeni uspešni modeli dobre prakse i saradnje sa roditeljima i školama, kao i predškolskim ustanovama.