O NAMA

Udruženje „Naučno-obrazovni centar za decu i mlade“ osnovan je 19. avgusta 2015. godine sa ciljem da se nauka približi deci u najranijem periodu svog života. Osnivači Udruženja su prosvetni i nauči radnici sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom.

Ciljevi Udruženja su da:

  • podstiču aktivnosti promocije i popularizacije nauke i tehnike i staranje o očuvanju naučne i tehnološke baštine,
  • populariše i promoviše naučnu pismenost u obrazovno-vaspitnom sistemu;
  • podstiče i pomaže sve vidove obrazovanja u oblasti delovanja Udruženja;
  • praćenje i pomaganje razvoja naučno-obrazovnog rada iz oblasti arhitekture i urbanizma
  • podstiče i pomaže formalno i neformalno obrazovanje u oblasti zaštite životne sredine
  • pomaže rad i koordinaciju zajedničkih akcija naučnih i stručnih radnika u svim oblastima delovanja Udruženja, u zemlji i inostranstvu.

AKTIVNOSTI

Obrazovni program

  • približavanje nauke deci u najranijem periodu i negovanje interdisciplinarnog pristupa STEM disciplinama (nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici) u obrazovno vaspitnom sistemu na svim nivoima od predškolskog do visokog obrazovanja,
  • podsticati aktivno istraživanje sveta oko sebe, objašnjavanje i rezimiranje procesa kako bi se pokazale ili dokazale promene ili odnosi uzroka i posledice.
  • usmeravanje, motivisanje i izgradnja samopouzdanja za razvoj veštine mišljenja, verbalne i vizuelne komunikacije.
  • Priprema hemije i fizike kroz eksperimente-individualni i timski rad