Svako može da zna. Suština je razumeti.

Ako nešto ne možete da objasnite šestogodišnjem detetu, ni vi sami to ne razumeta.

Vesti

Putovanje u svet nauke-drugi ciklus

Putovanje u svet nauke-drugi ciklus

Program „Putovanje u svet nauke“ je jedinstven po svom multidisciplinarnom i interdisciplinarnom pristupu rada sa decom od 4 do 12 godina. Prvi ciklus programa ima za cilj da upozna decu sa jednostavnim i lakim eksperimentima. Istraživački programski zadaci su prilagođeni uzrastu i realnim dečjim mogućnostima, dok programski sadržaji prate interesovanja i mogućnosti svakog pojedinačnog deteta i grupe u celini. Rad sa decom praćen je i psihološko-pedagoškom službom koji su sve eksperimente predhodno prilagodili i odobrili odgovarajućem dečjem uzrastu. U programu su uključeni vaspitači, prosvetni i naučni radnici.

Putovanje u svet nauke u OŠ Danilo Kiš se nastavilo

Putovanje u svet nauke u OŠ Danilo Kiš se nastavilo

Učionica sada već II/2 ponovo je postala laboratorija. Podelili smo se u dva tima i veoma uspešno uradili eksperimente.

Putovanje u svet nauke u OŠ Danilo Kiš

Putovanje u svet nauke u OŠ Danilo Kiš

Bliži se kraj godine. Vreme je da saberemo utiske o našim putovanjima u svet nauke tokom 2017-te godine. Naša putovanja započeli smo u OŠ “Danilo Kiš“ sa Voždovca. Bilo je veliko zadovoljstvo sarađivati sa učiteljicom Marijanom Kljajević i njenim odeljenjem I/2.

OS Danilo KIs
OS Danilo KIs
Putovanje u svet nauke, Zadužbina Ilije M. Kolarca