Svako može da zna. Suština je razumeti.

Ako nešto ne možete da objasnite šestogodišnjem detetu, ni vi sami to ne razumeta.

Vesti

 Treći ciklus putovanja u svet nauke u Zadužbini Ilije M. Kolarca

Treći ciklus putovanja u svet nauke u Zadužbini Ilije M. Kolarca

Polaznike koji su sa nama završili prvi i drugi ciklus, početkom maja očekuje treći ciklus gde stečeno znanje primenjujemo i zajedno timski rešavamo konkretna istraživačka pitanja. Letnja naučijada čeka nas tokom juna 2018. godine, gde će deca prezentovati svoje radove. Tokom putovanja posetile su nas mnoge škole iz Srbije, moguće su i grupne posete i uključivanje u program Putovanje u svet nauke.

Putovanje u svet nauke-drugi ciklus

Putovanje u svet nauke-drugi ciklus

Program „Putovanje u svet nauke“ je jedinstven po svom multidisciplinarnom i interdisciplinarnom pristupu rada sa decom od 4 do 12 godina. Prvi ciklus programa ima za cilj da upozna decu sa jednostavnim i lakim eksperimentima. Istraživački programski zadaci su prilagođeni uzrastu i realnim dečjim mogućnostima, dok programski sadržaji prate interesovanja i mogućnosti svakog pojedinačnog deteta i grupe u celini. Rad sa decom praćen je i psihološko-pedagoškom službom koji su sve eksperimente predhodno prilagodili i odobrili odgovarajućem dečjem uzrastu. U programu su uključeni vaspitači, prosvetni i naučni radnici.

Putovanje u svet nauke u OŠ Danilo Kiš se nastavilo

Putovanje u svet nauke u OŠ Danilo Kiš se nastavilo

Učionica sada već II/2 ponovo je postala laboratorija. Podelili smo se u dva tima i veoma uspešno uradili eksperimente.

OS Danilo KIs
OS Danilo KIs
Putovanje u svet nauke, Zadužbina Ilije M. Kolarca